×

องค์การค้า ฯ ชี้แจงหนังสือเรียนแพงไม่เป็นความจริง

จากกรณีที่มีสื่อมวลชนแห่งหนึ่ง รายงานข่าวอ้างว่าหนังสือเรียนขององค์การค้าของ สกสค. มีราคาแพงกว่าหนังสือของหน่วยงานอื่น นั้น นายภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. กล่าวว่า ไม่เป็นความจริง